Tipus d'allotjament
Tots els parcel·les
Tots els allotjaments de lloguer
Tots els apartaments
Tots els parcel·les
Tots els allotjaments de lloguer
Tots els apartaments
Arribada Sortida
Capacitat
2 i més
Opinió dels clients
/10
Estada del al
Resposta del càmping
Carrega més opinions

Avís legal i política de privacitat

Arribada Sortida
Inici / Política de privacitat

Responsable i editor del lloc web

Llegir més

Càmping L’Amfora, SL amb domicili social a:
Avinguda Josep Tarradellas, núm. 2
17470 Sant Pere Pescador (Girona)
Espanya

 

Tel.: +34 972 52 05 40
Web: https://www.campingamfora.com
Directora de la publicació: Eugenie Verdaguer

Disseny i producció

Llegir més

Interaview Production

82, avenue du Général Patton, 49 000 Angers

Lloc web: https://www.interaview.com

Allotjament

Llegir més

La societat Gandi SAS, amb un capital social de 800.000 euros, inscrita al Registre Mercantil de París, amb el número 423 093 456, amb domicili social al Boulevard Masséna, 63-65 – 75013 París, França, i telèfon + 33 (0)1 70 37 76 61, proporciona l’allotjament del lloc web https://www.campingamfora.com.

Avís legal

Llegir més

Camping L’Amfora SL, establert a Girona, avinguda Josep Tarradellas, 2, 17470 – Sant Pere Pescador (Girona), amb número d’identificació fiscal (NIF) B17202292, inscrit al Registre Mercantil de Girona, tom 1018, foli 97, foli GI-8992, registre 1, titular de l’adreça URL www.campingamfora.com i amb telèfon de contacte +34 972 52 05 40.

Els apartaments que s’ofereixen al lloc web del càmping Amfora són propietat de l’empresa MAS CRISTIÀ, S.L. (establert a Girona, avinguda de Josep Tarradellas, 3, 17470 – Sant Pere Pescador (Girona) amb número d’identificació fiscal (NIF) B17144551, inscrit al Registre Mercantil de Girona, tom 1188, foli 121, full número GI-10864) que els comercialitza en nom propi.

Com a usuari, és important que llegiu aquests termes abans de continuar navegant.

Com a responsable d’aquest lloc web, assumeixo el compromís de tractar les dades dels meus usuaris i clients amb totes les garanties i de respectar els requisits nacionals i europeus que regulen la recollida i l’ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquest lloc web compleix estrictament la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. Així mateix, compleix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, sobre els serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

Llegir més

Obligacions dels usuaris

L’usuari està informat i accepta que l’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb Càmping L’Amfora SL. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a fer sevir el lloc web, els seus serveis i els seus continguts sense vulnerar la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Es prohibeix de fer servir aquest lloc amb finalitats il·lícites o perjudicials o que, d’alguna manera, puguin causar perjudicis o impedir el funcionament normal del lloc web. En relació amb els continguts d’aquest lloc, es prohibeix:

 • reproduir-los, distribuir-los o modificar-los, totalment o parcialment, llevat que se’n tingui la meva autorització com a titular legítim.
 • Infringir de la manera que sigui els drets del prestador del servei o els meus com a titular legítim.
 • Fer-los servir amb finalitats comercials o publicitàries.

Amb la utilització del lloc web del Càmping, l’usuari es compromet a no dur a terme cap actuació que pugui perjudicar la imatge, els interessos i els drets del Càmping, de tercers o que pugui perjudicar l’ús normal del lloc web, inutilitzar el portal del Càmping o sobrecarregar-lo. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són del tot fiables i que, per tant, el Càmping no pot garantir l’absència de software maliciós o d’altres elements capaços de produir modificacions en els sistemes informàtics de l’usuari (software o hardware) o en els seus documents electrònics i fitxers que continguin, encara que poso tots els mitjans necessaris i que prenc totes les mesures de seguretat adequades per evitar la presència d’aquests elements perjudicials.

Llegir més

Dades personals

Càmping L’Amfora SL respecta íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i els compromisos de privacitat propis de la seva activitat. El Càmping ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit segons el tipus de dades personals tractades i de les circumstàncies del tractament per tal d’evitar, en la mesura del possible i sempre d’acord amb l’estat actual, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat a les dades. El Càmping disposa d’una política de privacitat en la qual es descriuen, amb detall, els nostres esforços per a la transparència i la seguretat de la informació que tractem.

Llegir més

Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, els noms comercials o els signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web pertanyen a Càmping L’Amfora SL o a tercers autoritzats, la qual cosa no implica que l’ús del lloc web o l’accés a aquest lloc atorguin a l’usuari drets sobre les marques esmentades, els noms comercials i/o els signes distintius.

Càmping L’Amfora SL i tercers són titulars dels drets de propietat intel·lectual dels continguts i aquests no poden ser cedits a l’usuari, tal com s’estableix a la política de privacitat. Responsabilitats. El Càmping no pot ser considerat responsable dels danys causats en l’usuari com a conseqüència de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que provoquin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei del lloc web durant la prestació d’aquest servei o prèviament.

El Càmping no pot ser considerat responsable de la informació i d’altres continguts integrats en espais o llocs web de tercers accessibles des del portal del Càmping mitjançant enllaços, enllaços d’hipertext o links, ni de la informació i d’altres continguts integrats en espais o llocs web de tercers als quals s’accedirà mitjançant enllaços, enllaços d’hipertext o links del portal.

El Càmping no es fa responsable tampoc dels danys, pèrdues, queixes o despeses produïts per:

(I) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, produïts per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Camping L’Amfora SL.

(II) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de software maliciós de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics…

(III) l’ús inadequat de les pàgines del lloc web de Càmping L’Amfora SL.

(IV) errors de seguretat o de navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del navegador.

Llegir més

Legislació aplicable

Aquest avís legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola i pel nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016.

Per resoldre qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés al lloc web, l’usuari Camping L’Amfora SL acorden sotmetre’s expressament als tribunals de la ciutat de Girona i renuncien a qualsevol altre privilegi general o especial que els pugui correspondre.

També s’aplicarà a aquestes condicions la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis d’informació i de correu electrònic.

Respecte a la política de privacitat i política de confidencialitat

Llegir més

De conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, Càmping L’Amfora SL garanteix la protecció i la confidencialitat de les dades personals de qualsevol tipus, facilitades pels nostres clients, “usuaris” del lloc web.

Informació principal

D’acord amb l’article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD),  Càmping L’Amfora SL com a responsable del tractament, us informa dels aspectes importants següents:

 

Responsable del tractament : Càmping l’Amfora SL, que es troba a l’Avinguda Josep Tarradellas, número 2, 17470 – Sant Pere Pescador (Girona), Espanya

Finalitat : les dades que ens proporcionen les persones interessades es tracten amb la finalitat de gestionar la tramesa de la informació que ens sol·liciten i per enviar als interessats promocions de productes i serveis del seu interès. Les dades facilitades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i no se’ns demani que les eliminem.

Exercici dels drets: adreceu-vos a: info@campingamfora.com

Cancel·lació: gratuïta

Destinataris: les dades no es cediran a tercers, llevat d’obligació legal.

Reclamació: autoritats de control espanyola

Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre la protecció de dades i la política de privacitat a www.campingamfora.com 

Llegir més

Informació addicional

Càmping L’Amfora SL és responsable del tractament de les dades personals que recull i tracta, i posa a la vostra disposició els mitjans de comunicació següents:

Càmping L’Amfora SL, amb número d’identificació fiscal (NIF) B17202292, establert a l’avinguda Josep Tarradellas, núm. 2, 17470 – Sant Pere Pescador (Girona), Espanya, amb l’adreça electrònica següent: info@campingamfora.com.

Llegir més

Àmbit d’aplicació de la política

Quan accediu o feu servir el nostre lloc web www.campingamfora.com us comprometeu a acceptar aquesta política de privacitat, així com les disposicions contingudes a l’Avís Legal i a la Política de Cookies.

Us facilitem la informació perquè, abans de facilitar-nos les vostres dades personals, pugueu accedir a la política de privacitat i a qualsevol altra informació important en matèria de protecció de dades.

Així mateix, aquesta política serveix per facilitar informació addicional de segon nivell sobre les clàusules informatives que hi fan referència a aquest efecte.

Llegir més

Finalitat del tractament

El Càmping tractarà les dades que ens faciliteu amb les finalitats següents:

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens feu arribar.
 • Comunicacions comercials: tractament de les vostres dades per tal d’informar-vos d’articles d’interès i d’informació general sobre els nostres serveis per correu electrònic.
 • Gestió administrativa, comptable i fiscal.
 • Gestionar les dades facilitades pels candidats per a un lloc de treball a través del currículum (CV), per a un procés de selecció. Autoritzeu expressament el Càmping a tractar les vostres dades per a la finalitat indicada.

El Càmping tractarà les vostres dades i la vostra informació per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar-ne la pèrdua, el mal ús, alteració i/o l’accés no autoritzat.

Llegir més

Període de conservació de les vostres dades

El període de conservació de les vostres dades personals varia en funció del servei que sol·liciteu o que presteu.

En compliment de la normativa vigent, la conservació es pot prorrogar en funció de les circumstàncies aplicades a cada cas.

Llegir més

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment dels interessats per al tractament i la gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o qualsevol consulta sobre els nostres serveis professionals, així com per a l’enviament de comunicacions comercials fetes pel Càmping quan el tractament sigui necessari per a l’execució d’un contracte.

Llegir més

Procedència de les dades

Totes les dades personals que tractem a través del nostre lloc web provenen directament de l’interessat.

Llegir més

Drets

De conformitat amb la normativa europea sobre la protecció de dades, coneguda en general com RGPD, us informem dels drets que teniu com a titular de les dades personals que recopilem i tractem, que inclouen els drets següents:

 • Teniu dret a retirar, gratuïtament i en qualsevol moment, el consentiment al tractament atorgat per al tractament de les vostres dades personals.
 • Podeu accedir i rectificar les vostres dades personals.
 • Teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades personals i també el dret a eliminar-les, dret conegut generalment com a dret a l’oblit. Així mateix, teniu dret a oposar-vos al tractament per decisions individuals automatitzades.
 • Teniu dret a obtenir la limitació del tractament de les dades personals.
 • Teniu dret a sol·licitar la portabilitat de les vostres dades personals.
 • Teniu dret a presentar una queixa davant l’Autoritat de Control de Protecció de Dades corresponent, concretament, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Podeu exercir els drets especificats abans enviant una sol·licitud per correu electrònic a info@campingamfora.com o a través dels mitjans de contacte que posem a la vostra disposició, indicant a l’assumpte del missatge o la comunicació la referència: Drets RGPDR. Així mateix, si per poder fer aquesta sol·licitud necessitem informació addicional que permeti la identificació de la persona que exerceix els seus drets i relacionada amb el tractament de dades personals, us sol·licitarem l’aportació d’informació addicional o documental que acrediti aquesta identificació de l’interessat que exerceixi el dret en qüestió.

Llegir més

Oposició

De conformitat amb la Directiva 2002/58/CE de serveis de la societat de la informació i la possibilitat d’enviar comunicacions promocionals o publicitàries per mitjans electrònics, introdueix i posa a disposició dels destinataris d’aquestes comunicacions mecanismes senzills i gratuïts per retirar el consentiment atorgat amb la finalitat d’enviar-les, respectant plenament la normativa europea i nacional sobre la matèria en qüestió.

Llegir més

Política de cookies.

Una cookie és un petit fitxer desat a l’ordinador de l’usuari i que ens permet conèixer-vos. Totes les cookies ens ajuden a millorar la qualitat del nostre lloc web, ja que ens permeten supervisar quines pàgines els nostres usuaris troben útils i quines no.

Les cookies són fonamentals per al funcionament d’Internet, proporcionen un gran nombre d’avantatges per a la prestació de serveis interactius, i faciliten la navegació i l’ús del nostre lloc web. Tingueu en compte que les cookies no poden fer malbé el vostre equip i el fet de tenir-les activades ens ajuda a identificar i resoldre errors.

Llegir més

Avís de violació de les dades personals

Si les vostres dades es veuen afectades, el Càmping us comunicarà a vosaltres i a les autoritats de control competents, en un termini de 72 hores i per correu electrònic, la informació sobre l’abast de la violació, les dades afectades, qualsevol impacte en el servei i el pla d’actuació del Càmping amb les mesures adoptades per protegir les dades i limitar els possibles efectes negatius per als interessats.

 “La violació de les dades personals” fa referència a una violació de la seguretat que comporta la destrucció, la pèrdua, l’alteració, la divulgació no autoritzada o l’accés, accidental o il·legal, a les dades personals transmeses, emmagatzemades o tractades, relacionades amb la prestació del servei.

Llegir més

Dubtes i modificacions

Si teniu cap pregunta sobre aquesta política de privacitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@campingamfora.com.